Netestováno na zvířatech

Velké i malé téma: Netestováno na zvířatech

Téma testováno na zvířatech se může zdát jako jasná věc. Ve farmaceutickém průmyslu se bohužel testovat musí, v jiných průmyslech však ne. Nekompromisně. Avšak…
V dnešní době je toto téma diskutováno ze všech stran. A proto se do tohoto tématu dostávají mnohdy i nepravdivé a zavádějící informace. Dlouho jsme přemýšleli, jestli k tomuto tématu máme vůbec ještě co říct. Nakonec jsme se rozhodli vám povědět náš pohled.

JE TO VŠUDE STEJNÉ?
Nejprve je důležité si uvědomit, kde daný distributor nebo výrobce vyrábí svoje kosmetické produkty a jakými normami se musí řídit. Jiné normy ohledně testování na zvířatech jsou v Americe, jiné v Evropě a jiné v Asii. Dokonce se můžou lišit v rámci různých zemí v každém regionu.
Jelikož my jako výrobci vyrábíme své produkty v České republice, která je členem Evropské unie, tak se řídíme evropskými normami. Testování na zvířatech je na území Evropské unie zakázáno od 11. března 2013.

JE NA TO CERTIFIKÁT?
Existují mezinárodní certifikáty. Každý z nich má normy, které si sám určuje a kontroluje. Neexistuje tedy žádný státní či jiný úřední subjekt, který by tyto certifikáty vydával. Tudíž jsou všechny certifikáty vydávány pouze soukromými společnostmi.

JE VŽDY NUTNÁ CERTIFIKACE, I KDYŽ NETESTUJETE?
Není. Jak už jsme uvedli, konkrétně pro Evropskou unii platí plošný zákaz testování na zvířatech. V OSTĒ bychom na zvířatech netestovali, i kdyby tato norma nebyla platná, protože si myslíme, že se v kosmetice nemusí testovat na zvířatech. Tato potřeba vznikla v momentě, kdy se objevila poptávka po levných surovinách v kosmetickém průmyslu a následně bylo nutné ověřit jejich zdravotní nezávadnost. Jelikož v našich produktech jsou obsaženy přírodní suroviny, které nejsou zdraví škodlivé, není nutné je nikde testovat.

crueltyfree

PROČ TO NENÍ NA OBALE?
OSTĒ nedisponuje žádným výše zmíněným certifikátem. Na začátku výroby produktů jsme se o toto téma zajímali a sháněli informace, ale po bližším prozkoumání jsme se rozhodli, že pro nás momentálně postrádají smysl. Jak jsme již zmínili, podmínky a normy si společnosti stanovují samy, proto pro nás není certifikace dostatečně transparentní.
Jelikož se řídíme normou Evropské unie a dodržujeme tento zákon, není žádná certifikace nutná. Mimo to jsou certifikace velmi finančně náročné. Kromě vysokých vstupních poplatků je nutné odvádět i procenta ze zisků.
V tomto případě nahlížíme na certifikaci pouze jako na marketingovou konkurenční výhodu. Uvedení informace o netestování na zvířatech je tedy zavádějící, neférová a u zákazníka vyvolává mylný dojem. Každý se touto normou prostě musí řídit. Proto to na našem obale nenajdete.
V lidech to může vyvolávat pocit, že na zvířatech testujeme, proto jsem si dovolili tuto informaci uvést alespoň na našem webu a sociálních sítích, aby bylo zřejmé, že naše filozofie opravdu zahrnuje i netestování na zvířatech.

JAK SI TO TEDY MŮŽU OVĚŘIT?
Všechny kosmetické produkty vyráběné na území České republiky musí být schváleny Státním zdravotním ústavem. V rámci schvalování jsou překládány dokumentace, ze kterých musí vyplývat, že k žádnému testování na zvířatech nemohlo dojít. Stačí se tedy na Státním zdravotním ústavu dotázat, zda daný výrobce má své produkty schválené k uvedení na trh.

CO KDYŽ OSTĒ VSTOUPÍ NA TRH MIMO EU?
Budeme vstupovat pouze na trhy, kde není vyžadováno testování na zvířatech. Například v Číně je sice obrovský obchodní potenciál, ovšem v této zemi je zákonem povinné testování na zvířatech.

Je klíčové si všechny informace ověřovat a neřídit se pouze marketingovými frázemi či informacemi ze sociální sítí a diskuzí. O zbytečnosti testování na zvířatech v kosmetickém průmyslu je důležité vědět a mluvit o tom, podstatné je však vycházet z pravdivých zdrojů.

Přejeme Vám krásný den. 🙂